Ballet voorstelling

7 maart 2018

De eerste echte balletvoorstellingen in theaters vonden plaats in 1669 als onderdeel van de opera. Er werden in de 15e eeuw wel al balletten uitgevoerd met taferelen uit de Romeinse en Griekse mythologie. Later werden de stukken wat moderner en begonnen ze meer op sprookjes te lijken. Tegenwoordig hebben de meeste balletten geen echt verhaal maar laten ze meer zien wat de dansers kunnen. Het blijft nog altijd mooi om naar te kijken.

Wat is nodig voor een balletvoorstelling?

Om een voorstelling tot stand te laten komen zijn er veel mensen nodig. Allereerst een choreograaf, deze bedenkt de dansen. Vroeger onthielden de choreografen alles gewoon in hun hoofd, tegenwoordig zijn er manieren om het op te slaan. Dit wordt choreologie genoemd. Het ballet kan op video worden opgenomen maar de meest gebruikte choreologie is de Beneshnotatie. Deze notatie wordt op een soort notenbalk onder een echte notenbalk gezet, zodat de muziek en de dans tegelijk kunnen worden gelezen.

Daarnaast is er muziek nodig, hiervoor gebruiken ze meestal een componist die een muziekstuk schrijft bij het ballet. Het kan ook zijn dat de choreograaf een ballet maakt op een al bestaand stuk. De choreograaf en de componist zijn dan misschien de belangrijkste personen, een balletvoorstelling zal nooit plaats vinden zonder mensen die voor kostuum, decor en grime zorgen. Niet te vergeten zijn natuurlijk de dansers en hun leraren.