Geschiedenis

27 december 2017

Klassiek ballet komt oorspronkelijk uit Italië en werd bedacht in de 15de eeuw. Het werd al snel naar Frankrijk overgebracht en daar verder onwikkeld. Hierdoor hebben alle pasjes franse namen. Klassiek ballet was vooral een vermaak bij de adel en er werden veel voorstellingen gegeven op bruiloften. De eerste balletuitvoering heette Comique de la Reine en duurde wel 6 uur.

De Franse koning Lodewijk XIV hield erg veel van ballet. Hij richtte in 1661 de ‘Academie Royale de la Danse’ op. Dit was een groep van 13 dansmeesters die alle klassieke pasjes en bewegingen vastlegden in handboeken. De academie was echter geen school. Die kwam er pas in 1714 met de oprichten van Conservatoire de la Danse et Musique.

In de achttiende eeuw werd de ballettechniek nog verder ontwikkeld en het werd een serieuze kunstvorm meestal uitgevoerd samen met opera.

In de negentiende eeuw werd het ballet voor het eerst los van de adel gezien en het werd in handboeken vastgelegd. Klassiek ballet is één van de best bewaarde dansvormen ter wereld.