De balvlucht als belangrijk wapen

23 januari 2018

Afhankelijk van uw golfhouding en uw golfslag kan de golfbal alle kanten op gaan. Bij de open stance raakt de swing de bal vanaf de buitenkant, dat zorgt voor een slice balvlucht. Met een goede golfslag gaat de bal direct naar het doel. Ook het soort golfbal beïnvloedt de balvlucht. Gebruikt u bijvoorbeeld een bal die het draai-effect van een geslagen zijspin versterkt, dan wordt dat zeker een slice.

Het clubblad en de swing, de zwaaibaan, veroorzaken verschillende balvluchten. De soorten balvluchten en het ontstaan daarvan worden hier uitgelegd. Ook krijgt u enkele tips om verkeerde balvluchten te voorkomen.

Soorten balvlucht

De verschillende soorten balvlucht zijn de slice, fade, hook, draw, push en pull:

Slice

Veel beginners maken de fout om de golfbal vanaf de buitenkant te slaan. De golfclub raakt de bal van rechts naar links tijdens deze balvlucht. Hierdoor krijgt de bal een draai van links naar rechts. Zo’n scherpe bocht heet een slice. Wat deze wegdraaier veroorzaakt, is het te hoog heffen van uw handen tijdens de backswing. U begint de slag daardoor meer naar de buitenkant. De swing is van buiten naar binnen.

U kunt het volgende advies opvolgen om te voorkomen dat de bal zo’n ongewenste vlucht maakt:

  • Start met uw normale stance. Gebruik een ijzer 5 of 6.
  • Gebruik ook uw normale grip. Schuif dan de rechterhand naar beneden naar het clubhoofd toe, totdat er ongeveer 3 centimeter zit tussen uw rechter- en linkerhand.
  • Oefen met 10 tot 15 ballen en swing zo normaal mogelijk.
  • Draai tijdens de downswing niet met uw rechterhand de golfclub. U moet uw linkerhand de swing laten sturen. U voelt uw linkerhand draaien, zodat u de perfecte stand krijgt voor het clubhoofd.
  • Het helpt om een closed stance aan te nemen. Deze positie van uw voeten geeft een draai-effect van rechts naar links aan de bal.

Fade

Een fade lijkt op een slice. Het is een balvlucht waarbij de bal met een lichte draai van links naar rechts gaat. De draai of curve van links naar rechts is bij de fade wat gematigder dan bij een slice. Vaak wordt deze balvlucht bewust geslagen, om daarmee de lijn naar de hole te volgen.

Hook

Bij een hook draait een bal met een scherpe bocht van rechts naar links. De oorzaak hier is dat u de handen te laag heft tijdens de backswing. Meestal is het clubblad te gesloten of wijst deze als u de bal raakt links van het doel. De bal dreigt bij een hook meer door te rollen. U kunt deze balvlucht op enkele manieren voorkomen:

  • Neem een volledige backswing. Stop zodra de golfclub boven is en kijk dan wat de stand van het clubblad is.
  • Controleer of de punt van het clubblad gericht is in de lucht. Als dat het geval is, dan heeft u een hooded clubblad. Dat kan alleen als uw rechterpols gebogen is. Strek uw pols meer, zodat het clubblad bij het raken van de bal rechter en meer haaks op het doel staat.
  • Soms helpt het om de grip aan te passen. Probeer bijvoorbeeld uw rechterhand meer richting het uiteinde van uw golfclub te schuiven.

Draw

Een draw is een gecontroleerde hook en het tegenovergestelde van een fade. De golfbal spint van rechts naar links, wat een lichte bocht naar links veroorzaakt. De draw ontstaat als u op het hoogste punt van de backswing het clubblad niet de lucht in laat wijzen en als u uw rechterpols niet buigt. Het clubblad moet namelijk precies op het doel gericht zijn zodra u de bal raakt.

Push

Bij een push gaat de bal rechtuit, maar dan rechts van het doel. De draai van uw slag was dan al wat rechts van het doel gericht, dus van binnen uit naar buiten. Het raakvlak van uw clubblad stond hier haaks op.

Pull

De pull is het tegenovergestelde van de push balvlucht. De golfbal vliegt rechtuit, maar nu links van het doel. De swing was op het moment van raken van de bal links van het doel gericht. Het clubblad stond haaks op deze lijn. Het juiste pad dat de swing moet afleggen, is van binnenuit de lijn naar het doel vlak voor het raken tot binnenuit de lijn vlak na het raken.

Balvlucht analyseren

De vlucht die de bal neemt laat precies zien wat er gebeurde op het moment dat u de bal raakte. Het moment van raken van de bal is ook het moment van de waarheid. Neem daarom een duidelijk doel in gedachten wanneer u gaat slaan. Op de baan is dat de hole, een opvallend punt in de verte of een plek op de fairway. Ook op de driving range slaat u met een doel op het oog. Oefenen zonder doel is amper oefenen te noemen.

Heeft u een duidelijk doel voor ogen, dan kunt u precies zien wat de balvlucht is ten opzichte van de doellijn die u in gedachten had. U kunt op dat moment zien wat er gebeurde zodra u de bal raakte.

Het kunnen analyseren van de balvlucht, betekent veel doelgerichter kunnen oefenen.