Golf grip

26 februari 2018

Wanneer u de golfclub op de juiste manier vast hebt, zorgt u voor een goede golfswing en daarmee ook een grotere kans dat de golfbal sneller de hole in gaat. De ideale golfgrip zorgt voor een aangename controle over de golfclub. Het geeft ook beter contact tussen de club en uw handen. U kunt op drie manieren een golfgrip aannemen. U kiest voor de grip waar u zich het beste bij voelt qua controle en comfort.

Baseball / Tien-vingers grip

Uw rechterhand ligt bij deze grip naast de wijsvinger van uw linkerhand en u houdt met al uw vingers de golfclub vast. Vooral golfers met minder sterke handen hebben baat bij deze grip. Door het gebruik van al uw vingers heeft u een stevigere grip. U kunt bovendien uw polsen vrijer bewegen. De swing krijgt op deze manier wat meer kracht. Het is wel moeilijker om controle over het golfblad uit te oefenen.

Voor het uitvoeren van de baseball grip houdt u de golfclub in uw linkerhand. U schuift uw rechterhand aan, met alle knokkels op één rij onder het handvat. Op dat moment zitten de wijsvinger, de middelvinger, de ringvinger en de pink rondom de steel.

Interlock grip

De pink van uw rechterhand is verstrengeld met de wijsvinger van uw linkerhand. Uw handen zijn tijdens de golfslag met elkaar verbonden. Deze grip is ideaal voor vrouwen en mensen met kleine handen of korte vingers, omdat er minder houvast en kracht vereist is.

Voor het uitvoeren van de interlock grip houdt u de golfclub met uw linkerhand vast. Er moeten drie knokkels zichtbaar zijn en uw linkerduim zit iets rechts van het midden van de grip. U plaatst dan uw rechterhand op de golfclub. Daarbij moeten de wijsvinger, middelvinger en ringvinger het einde van het handvat raken. De pink van uw rechterhand is verstrengeld met de wijsvinger van uw linkerhand.

Overlap grip (Vardon grip)

Golfer Harry Vardon maakte de overlap grip populair. De pink van uw rechterhand rust bij deze grip bovenop de wijsvinger van uw linkerhand. De wijsvinger wordt ook geraakt door de ringvinger van uw rechterhand. Door de overlap grip heeft u het gevoel dat uw handen verbonden zijn tijdens de swing en samenwerken. Vooral golfprofessionals gebruiken deze golfgrip. Omdat u voor de controle van de golfclub minder vingers gebruikt, heeft u sterke handen nodig. De overlap grip lijkt op de interlock grip. U heeft bij de overlap grip echter de pink van uw rechterhand onder de wijsvinger van uw linkerhand.

Putting grip

Speciaal voor het putten gebruikt u de putting grip. U gebruikt nu andere clubs dan bij de afslag en op de fairway. Belangrijk voor putten zijn de overlapping grip en de cross-handed grip. De overlapping grip is een variant op de overlap of vardon grip. U put met de linker wijsvinger bovenop de groef tussen de rechter pink en ringvinger. Bij de cross-handed grip plaatst u uw rechterhand aan het einde van de grip en schuift u de linkerhand om de grip totdat de hand uw rechter wijsvinger raakt.

Kijk naar de golfclub om te zien of u de grip naar keuze goed uitvoert. Het blad van de club mag op geen enkele manier een hoek vormen met de steel en de onderkant rust vlak op de grond. De palm van uw rechterhand staat haaks ten opzichte van de grond. U kunt kleine aanpassingen aanbrengen aan de golfgrip. U krijgt hierdoor een eigen lekkere swing. Kijk echter uit dat u niet te veel aanpast. Wilt u een stevige golfgrip, draai dan uw linkerhand meer in de richting van het bovenste einde van de club. Wanneer u hetzelfde doet met de rechterhand krijgt u een slappe grip.

Bij de golfgrip is het belangrijkste om te houden dat u de golfclub met voldoende kracht vasthoudt voor de controle, maar nooit te stijf om blaren te kunnen krijgen. Bij een te stevige grip krijgt u blaren op het deel van uw hand bij het eind van de club. Het kan ook voor spanningen in handen en armen zorgen, waardoor u voor de swing minder soepel bent. De positie van uw palm en uw vingers mogen tijdens de swing niet veranderen.