Golf slagen

2 januari 2018

Er zijn diverse soorten golfsslagen, het soort slag waar je gebruik van maakt is afhankelijk van de afstand tot green en uiteraard van de plek waar de bal. Voor wat betreft de verschillende clubs kun je meer informatie vinden in de andere categorie over clubs.

Er zijn vijf verschillende basisslagen te definiëren, namelijk:

  1. Putten
  2. Chippen
  3. Pitchen
  4. Bunkerslag en hindernisslag
  5. De full swing

Naast de vijf bassislagen zijn er nog drie andere ‘slagen’ bij golf. Deze zijn:

  • De golf drive, tee-shot of afslag
  • Slechte golfslag
  • Strafslagen