Golfhouding basis voor blessurevrij spelen

26 februari 2018

Wanneer u een goede golfhouding heeft, heeft u tijdens de golfswing stabiel voetenwerk en een betere controle over de bal. Stabiel voetenwerk wordt ook wel de stance genoemd. De positie van uw voeten en uw lichaam bepalen samen de hoek van uw slag.

Deze hoek bepaalt sterk op zijn beurt de richting van de golfbal. Een goede positionering, of set-up, houdt in dat u tijdens de swing uw evenwicht behoudt. Hierdoor zult u de golfbal met het midden van het clubblad raken.

U kunt wel een hele goede swing hebben, maar wanneer u geen goede houding heeft, belandt uw bal nooit daar waar u hem op de golfbaan hebben wilt. Hieronder volgen enkele tips voor het leren van de ideale houding. Het innemen van de juiste positie bestaat uit het plaatsen van de voeten om een slag te kunnen slaan.

Uw voeten staan schouderbreed uit elkaar. Voor middellange ijzers is de schouderbreed stance het beste, voor korte ijzers een smallere stance en bij langere clubs een bredere stance. De algemene regel hierbij is dat hoe langer de golfclub is, hoe breder het voetwerk moet zijn.

 • De tenen van de voet die het dichtste bij het doel staat, moeten ongeveer 6 centimeter in de richting van het doel gedraaid staan.
 • De tenen van de voet die het verst van het doel staat, staan in een haakse lijn ten opzichte van de denkbeeldige lijn naar het doel.
 • Uw knieën moeten licht gebogen zijn.
 • Uw rug moet recht blijven.
 • Laat de onderkant van uw golfclub vlak op de grond rusten.
 • Uw gewicht rust licht op de bal van uw voeten.
 • Strek uw armen in een lichte V-vorm.
 • Het clubblad staat haaks op het doel.

Positie van de golfbal tijdens de set-up

U plaatst de golfbal tijdens de set-up afhankelijk van welke golfclub u gaat gebruiken. Hieronder staan enkele richtlijnen voor de balpositie bij de verschillende golfclubs:

 • Korte ijzers: plaats de bal in het midden tussen uw voeten.
 • Lange Irons en de Five-Wood: de bal iets in het midden tussen uw voeten plaatsen, vanaf het middelpunt van de stance ongeveer de breedte van een golfbal richting het doel.
 • Lange woods en de driver: plaats de bal vlak voor de voorste voet, vanaf het middelpunt ongeveer de breedte van twee golfballen.

U kunt zelf nagaan of u op de juiste afstand van de bal af staat. U houdt dan uw club met uitgestrekte armen op heughoogte. Houd de club parallel aan de grond. Vervolgens buigt u voorwaarts en laat u de armen zakken. Daar waar de club dan de grond raakt, moet de golfbal liggen. Als u de bal verder plaatst, wordt de buiging teveel. Daarmee heeft u een verkeerde houding en dus een slechte slag.

Een goede houding is net zo belangrijk als de afstand en de positionering van de bal. Een goede houding betreft een aantal dingen. Uw rug moet op een natuurlijke manier recht staan. Uw hoofd staat in dezelfde hoek als uw ruggengraat en dan achter de bal. Uw knieën zijn licht gebogen en uw gewicht is gelijk verdeeld over de voorkant en achterkant van de voeten. Uw kin is richting uw borst gebogen en uw armen hangen losjes. Uw rechterarm hangt lager dan de linkerarm. Wanneer u op deze manier gaat staan, zult u zeker een aardige swing hebben.