GVB, rijbewijs voor op de golfbaan

26 februari 2018

Om als golfspeler het golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen, moet u onder meer een examen over de golfregels en de etiquette en een praktijkgedeelte afleggen. Voor GVB-examen locaties kijkt u op de site van de NGF.

DEEL 1: Theorie

Het theoriegedeelte van het golfexamen is een schriftelijk examen met multiple choice. Het duurt 60 minuten en het gaat over de meest voorkomende regels tijdens het spel en over de etiquette of gedragsregels, in brede zin.

Over het algemeen beantwoordt u 15 vragen over spelregels en 5 vragen over gedragsregels.

U mag tijdens het examen geen regelboekje of ander referentiemateriaal gebruiken. U moet minstens 15 van de 20 vragen goed beantwoorden. Slaagt u niet voor dit deel 1, dan mag u deel 3 nog niet afleggen.

DEEL 2: Golftechniek

Het praktijk gedeelte van het golfexamen bestaat uit de volgende opdrachten:

Afslaan

 • 5 afslagen en dan redelijk recht vooruit;
 • Mannen moeten 4 slagen van tenminste 120 meter ver slaan.
 • Vrouwen moeten 4 slagen van tenminste 100 meter ver slaan.

Approaches

 • 5 slagen van circa 20 meter van de hole af, ruimschoots buiten de green;
 • U moet tenminste 4 slagen hebben die binnen redelijke afstand, ofwel maximaal 4 meter, van de hole eindigen.

Bunkerslagen

 • 5 bunkerslagen, genomen uit een ‘greenside’ bunker;
 • U moet tenminste 3 slagen hebben die buiten de bunker richting of op de green eindigen.

Putten

 • 5 holes putten, over een afstand van circa 8 meter van elke hole;
  Eventueel 5 keer putten vanuit verschillende richtingen naar dezelfde hole.
 • U moet de 5 holes in maximaal 15 slagen putten.

DEEL 3: Bewijs van bekwaamheid

Dit deel bestaat uit het spelen van 4 holes die door de examinator worden vastgesteld. Er zijn eisen aan de lengte van de te spelen holes, namelijk minimaal 280 meter voor mannen en minimaal 240 meter voor vrouwen. De spelvorm is strokeplay.

U speelt 4 holes en neemt de score over de 3 beste. Het totaal van deze scores mag maximaal 10 slagen boven de par zijn. Tijdens het spelen let iemand of u de spelregels en gedragsregels weet toe te passen in de praktijk.