Strafslagen als scoreverslechter

30 januari 2018

Sommige golfslagen worden niet toegelaten. Ook golf kent zoals elke andere sport grenzen en limieten. Niet elke golfslag is geoorloofd en er zijn straffen voor degenen die zich daar niet aan houden. De straf is een strafslag, een extra slag die aan de uitslag van een speler wordt toegevoegd. De strafslag wordt gegeven als u, per ongeluk of opzettelijk, een verkeerde manoeuvre maakt. De straf betekent een extra slag aan uw score en soms zelfs dat u terug moet gaan naar de plaats waar u de golfbal voordat u de straf kreeg het laatst sloeg. Deze situaties leveren u een strafslag op.

Waterhindernissen – bal in het water slaan

Als de bal niet meer te spelen is omdat de golfbal in een waterhindernis terecht komt, krijgt u een strafslag. Ligt de golfbal in een lijn tussen de tee en de green of zijn de palen bij de hindernis geel, dan dropt u de bal tussen uzelf en de hole.

Als de bal niet meer in de speellijn van de baan ligt dankzij een waterhindernis, dan heet dat een laterale waterhindernis. Deze hindernis moet met rode palen of lijnen zijn aangegeven. Deze staan op zo’n manier dat het onmogelijk wordt geacht om een bal achter de waterhindernis te droppen en het punt waar de golfbal als laatste de grens met de hindernis kruiste, tussen de speler en de hole te houden.

Neem de strafslag en drop de bal op twee clublengtes van het punt waar de bal de grens overschreed. U mag de bal niet dichter bij de hole droppen dan het punt waar de golfbal de waterhindernis in ging. U mag de bal schoonmaken.

Out of bounds (OB)

De out of bounds, of ‘buiten de begrenzing’ is het gehele terrein waarop niet mag worden gespeeld, gemarkeerd met witte palen of een hek. Komt de bal in dit terrein, dan moet u opnieuw afslaan vanaf de plaats van de laatste slag. U krijgt een strafslag.

Verkeerde bal en verloren bal

Er zijn situaties waarbij u de eigen bal goed kunnen herkennen. Weet u niet weer welke bal nu uw eigen is en bent u hem kwijt, dan kunt u de verkeerde bal spelen of wordt de bal als verloren verklaard. Dat gebeurt ook als deze gewoon voor je ligt. U verklaart de bal als verloren als u na het zoeken uw eigen bal echt niet kunt vinden. Het spelen van de verkeerde bal kost twee strafslagen bij strokeplay en bij matchplay verliest u op dat moment hole. Dat geldt niet als u de bal uit een hindernis speelt. Bij strafslagen gaat u terug naar het punt waar u de bal de laatste keer sloeg.

Unplayable Lie (onspeelbare ligging)

U heeft een onspeelbare ligging als de bal in zo’n positie ligt dat u op geen enkele manier de golfclub tegen de bal krijgt. Dat kost een strafslag. De volgende slag moet u bovendien op een afstand van twee clublengtes van de plek spelen. Het is ook mogelijk de bal op die lengte van de hole af te droppen. De andere mogelijkheid is om de bal opnieuw te slaan vanaf de plaats waar u deze de laatste keer sloeg.