KNHB

18 februari 2018

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, ofwel de KNHB, is de Nederlandse organisatie voor veld- en zaalhockey. De organisatie werd opgericht in 1898 en heeft sinds 16 oktober 2006 Jan Albers als voorzitter. Het ledenaantal blijft groeien en hockey is dan ook de snelst groeiende sport in Nederland. Het aantal leden in 2010 is 222.571, terwijl dat in 2009, 12.073 minder was. Dat is een stijging van 5,74%. In 2017 begint de sport verzadigd te raken. Het ledenaantal groeit nu nog minimaal.

Verantwoordelijkheden KNHB

Een van de verantwoordelijkheden van de KNHB is het verzorgen van scheidsrechters bij de Nederlandse competities. De scheidsrechters van een club en bondsscheidsrechters worden door de KNHB opgeleid. Verder heeft de bond een “Tuchtcommissie”. Deze commissie komt ter spraken als iemand een rode kaart heeft gekregen.

Een andere verantwoordelijkheid is het indelen van de competities. Het hoogste niveau is de hoofdklasse en het laagste niveau is de vierde klasse. Het indelen van competities geldt niet alleen op het veld maar ook in de zaal.

Toen het WK hockey in Utrecht was in 2008, was de KNHB verantwoordelijk voor de organisatie van het toernooi. De conclusie is dus dat binnen Nederland, de KNHB verantwoordelijk is voor de hockeysport.