Selfpass

13 mei 2018

De selfpass is een spelregel sinds 1 augustus 2009. De regel houdt in dat je bij de vrije slag, inslag, uitslag, lange hoekslag en beginslag de bal zelf mag nemen. Dit geldt niet bij het nemen van een strafcorner, strafbal en bully. Deze spelregel is ingevoerd zodat er meer snelheid in het spel komt.

De selfpass moet aan een aantal regels voldoen:

  • De bal moet stil liggen. Voordat het spel wordt hervat moet de bal stil liggen, je mag niet een rollende bal naar jezelf spelen en dan doorgaan.
  • Er moeten duidelijk twee acties zijn. Je moet de bal eerst een stukje spelen, daarna mag je ermee verder lopen. De scheidsrechter moet duidelijk twee acties zien. Direct met de bal aan je stick weglopen is dus niet toegestaan.
  • Direct een hoge scoop mag nu wel. Je hoeft voor een scoop de bal niet meer één meter te laten rollen. Je moet wel de bal eerst een klein stukje spelen en daarna mag je scoopen.
  • Als je de selfpass niet gebruikt moet de bal wel één meter rollen. Je mag natuurlijk nog steeds de bal naar een medespeler spelen. Hierbij moet de bal wel één meter rollen, voordat de bal aankomt bij je medespeler.

De spelhervatting van de aanvallende partij binnen het 23m-gebied

Ook hier zijn sommige spelregels veranderd of toegevoegd vanwege de selfpass.

Deze regels zijn:

    • Alle andere spelers (tegenstanders en medespelers) dan degene die het spel hervat, moeten minimaal vijf meter afstand houden.
    • De bal mag niet vanuit een spelhervatting (vrije slag, inslag of lange corner) direct de cirkel in worden gespeeld. Dit betekent dat:

1. een andere speler (van een willekeurig team) de bal moet aanraken voordat de bal in de cirkel komt of
2. de bal minimaal vijf meter heeft afgelegd voordat die de cirkel bereikt. Nadat de bal vijf meter heeft afgelegd moet die wel een tweede keer zijn aangeraakt, daarna mag die de cirkel in.

  • Vrije slagen mogen niet binnen vijf meter van de cirkelrand worden genomen. Maakt de verdediger een overtreding net buiten de cirkel waar de scheidsrechter een vrije slag voor toekent, moet de bal dus op vijf meter van de cirkelrand genomen worden. Bij sommige velden is er vijf meter buiten de cirkel een gestippelde cirkel. Als deze gestippelde cirkel er niet is zal de scheidsrechter bepalen waar de bal goed ligt.

EHL, Euro Hockey League

Tijdens de euro hockey league van 2008/2009 is de selfpass voor het eerst gebruikt. Nadat die hier was gebruikt en het effect ervan duidelijk was is de selfpass als spelregel voor de hockey ingevoerd. De bedoeling ervan, en dus ook het effect, is dat er meer tempo in het spel is en dat een overtreding minder negatief effect heeft op het team dat de bal mee krijgt. Dit komt doordat als er nu een overtreding wordt gemaakt, degene bij wie de overtreding gemaakt is het spel direct kan hervatten zonder te hoeven wachten of de bal terug te spelen.