Strafcorner

4 januari 2018

De strafcorner wordt toegekend na een overtreding van een verdediger in de cirkel of na een zware of opzettelijke overtreding door een verdediger in het 23m-gebied, maar buiten de cirkel. Als er een zware of opzettelijke overtreding in de cirkel voorkomt, is dat meestal een strafbal. Ook als een verdediger een doelpunt voorkomt door een overtreding volgt er een strafbal. Strafcorner worden toegekend vanaf de 8-tallen.

De regels bij de strafcorner:

 • Maximaal vier spelers van de verdedigende partij staan achter de achterlijn in het goal bij de keeper.
 • De aanvallende partij mag met zoveel spelers als ze willen om de cirkel staan.
 • De verdedigers en aanvallers mogen pas in de cirkel komen als de aangever de bal heeft gespeeld.
 • De aangever mag alleen met één been in het veld staan.
 • De bal moet buiten de cirkel gestopt worden.
 • De bal mag geslagen worden, maar moet dan wel op de plank komen.
 • De bal mag hoog in het net komen als deze niet geslagen wordt. Bijvoorbeeld bij, een tip, een sleep en een push. Het mag ook niet gevaarlijk zijn.
 • Vanaf het tweede schot op goal mag er ook hoog geslagen worden op de goal.
 • Als de verdedigende partij te vroeg uitloopt moet de strafcorner opnieuw. Na drie keer wordt er een strafbal toegekend.
 • Een overtreding tijdens de strafcorner door de verdedigende partij in de cirkel is een nieuwe strafcorner of voordeel.
 • De strafcornerregels vervallen als de bal vijf meter buiten de cirkel is geweest.

Cirkel

In het veld zijn twee cirkels met ieder twee streepjes aan beide kanten van het doel. Deze streepjes lopen 10 tot 20 cm het veld in. De aangever staat bij het tweede streepje en legt de bal op het punt waar de achterlijn kruist met het streepje. De aangever mag zelf kiezen of die van links of van rechts wilt aangeven. De twee streepjes liggen op vijf en tien meter afstand van de doelpalen.

Aanvallende partij

Wat de aanvallende partij doet is verschillend per team en ligt aan de tactiek. Er is wel altijd een aangever en iemand die de bal op goal speelt, vaak ook een stopper en meerdere spelers die de bal in goal tippen. De aanvallende partij mag met zoveel spelers als ze willen rondom de cirkel gaan staan, maar meestal staan er rond de vijf spelers.

Verdedigende partij

Er staan vier spelers en één keeper in het goal achter de achterlijn. Meestal rennen er twee spelers naar de kop van de cirkel om daar de bal de blokkeren. Één verdediger gaat de aangever verdedigen en één verdediger blijft in het goal staan als lijnstop. De keeper komt een stukje van de lijn af. Welke bescherming wordt gebruikt bepalen de spelers zelf. Meestal maskers en soms ook extra handschoenen en een toque. De spelers die niet in de goal staan moeten achter de middenlijn staan.

Scheidsrechters

De scheidsrechters hebben vaste plaatsen bij de strafcorner. Één scheidsrechter staat bij de middenlijn om te kijken of de spelers van de verdedigende partij achter de middenlijn staan als de strafcorner begint en totdat de aangever de bal heeft aangegeven. De andere scheidsrechter staat in de hoek van de cirkel bij de achterlijn om te kijken of iedereen bij de cirkel goed staat en of de spelers niet te vroeg uitlopen. De scheidsrechters hebben allebei hun hand omhoog. De scheidsrechter bij de middenlijn doet zijn hand omlaag als de spelers van de verdedigende partij achter de middenlijn staan. Daarna kijkt de andere scheidsrechter of iedereen rondom de cirkel ook goed staat en laat dan zijn hand zakken. Als beiden hun hand hebben laten zakken mag de strafcorner genomen worden.

Strafcorner aan het einde van een speelhelft

Als er aan het einde van een speelhelft een strafcorner wordt toegekend, moet die strafcorner nog gespeeld worden. De aanvallende partij gaat dan met al zijn spelers rondom de cirkel staan omdat ze geen gevaar meer lopen voor een tegendoelpunt. Dat komt doordat als de bal vijf meter buiten de cirkel komt, is de strafcorner afgelopen en daarmee ook de speelhelft. De spelers van de verdedigende partij komen allemaal terug om de bal uit de cirkel te krijgen. Nadat de bal vijf meter buiten de cirkel komt is de helft dus afgelopen.

Strafcorner in de zaal

Een strafcorner die je in de zaal krijgt verschilt met die op het veld. De dingen die anders zijn:

 • Een strafcorner wordt toegekend bij een zware of opzettelijke overtreding van een verdediger op heel de eigen helft.
 • De keeper staat in het doel. De vier spelers staan aan de zijkant van het doel achter de achterlijn aan de andere kant dan dat de aangever staat.
 • Er mag niet geslagen worden.
 • De strafcornerregels vervallen als de bal drie meter buiten de cirkel komt.