Scoop

3 september 2010

Een scoop is het omhoog brengen van een stilliggende bal door middel van een schep-beweging. Je probeert de krul van je stick onder de bal te brengen. De hoge bal wordt vaak gebruikt om over je tegenstander heen te spelen en zo de bal bij een medespeler te laten komen. Er gelden bepaalde regels:

  • de bal mag geen gevaar opleveren
  • je mag de bal niet stoppen met je stick boven je schouders (hengelen)
  • je mag niet binnen 5 meter van een tegenstander komen die een neerkomende bal probeert aan te nemen. Dat mag pas als de tegenstander de bal ontvangen en onder controle heeft op de grond.

Eerst was de regel dat de bal eerst een meter gerold moest hebben voordat je kon gaan scoopen. Door de nieuwe regel, self-pass, kun je de bal een tikje geven (je passt hem als het ware naar jezelf) en mag je meteen scoopen.

Voor een goede scoop is veel kracht nodig. Daarom gebruiken jongens het vaker en kunnen die ook verder scoopen. Als je goed en ver kunt scoopen heb je meestal ook genoeg kracht om te kunnen slepen.