De westernvorm van dressuur

4 augustus 2010

De westernvorm van dressuur kan worden onderverdeeld in Showmanship at Halter, Trail, Western Pleasure, Hunter under Saddle, Western Horsemanship, Western Riding, Reining en Versatile Horse.

Showmanship at Halter

Halter is een rastypische keuring van het paard. Bij showmanship at halter wordt er gekeken naar het vakmanschap van de persoon die het dier laat zien, en niet naar de eigenschappen van het paard. Daarom valt dit onderdeel onder dressuur.

Trail

Bij trail worden er (vaak natuurlijke) hindernissen nagebootst. Voorbeelden zijn een hek openen en sluiten, een ronde om eigen as draaien (een soort pirouette) en volgens een bepaald patroon achteruit lopen. Ook moet het paard over een brug lopen en over balken heen lopen. Naast de verplichte onderdelen kunnen er ook andere hindernissen worden toegevoegd.

Western Pleasure

Een erg rustig onderdeel, waarbij alle ruiters samen door de arena rijden. Er wordt omgeroepen welke gang er gereden moet worden en of deze bijvoorbeeld uitgestrekt moet zijn of niet. Het paard dat dit het beste doet, wint.

Hunter under Saddle

Hierbij wordt er in de Engelse jachtstijl gereden. Hunter under Saddle lijkt op Pleasure. Er bestaan ook andere Hunterklassen, namelijk Hunter Hack (springen is hierbij belangrijk) en Hunter Equitation (de Engelse versie van het Western Horsemanship).

Western Horsemanship

Hierbij is het doel de rijstijl van de ruiter te beoordelen, zoals de houding. Hoe het paard het doet is minder belangrijk. Western Horsemanship bestaat uit twee verschillende onderdelen:

  • een pattern (proef) waarbij er verschillende gangen in verschillende lijnen worden gevraagd (telt 80% mee)
  • een stukje pleasure (telt 20% mee)

Western riding

Hierbij worden de vaardigheden van het paard beoordeeld. Er moeten verschillende oefeningen uitgevoerd worden, zoals galopchangementen en over een balk draven. De verschillende gangen moeten allemaal worden getoond.

Reining

Bij reining wordt het atletische vermogen van het paard getoond. In een gesloten ruimte van de arena moeten de deelnemers 10 patronen rijden. Er zijn veel verschillende oefeningen die vaak spectaculair zijn. Voorbeelden zijn:

  • Spinning → Het paard draait om zijn eigen as door met de achterbenen op dezelfde plek te blijven en hier met de voorbenen omheen te draaien.
  • Slidingstop → Het paard beweegt zijn achterbenen niet meer maar loopt alleen nog door met zijn voorbenen. Dit leidt tot een spectaculare sliding.
  • Rollback → Er wordt een wending van 180 graden gemaakt

Versatile horse

Dit is een combinatie van de onderdelen Tral, Western Riding, Pleasure en Reining.