VOC, bron voor een welvarend Nederland

25 februari 2018

De VOC is de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Opgericht in 1602 om handel te drijven. Van 1498 tot 1595 was de handel in Oosterse specerijen in handen van Portugal. Maar na 1592 (expeditie van Jan Huygen) kregen we in Nederland wat meer kennis over dergelijke expedities. In de jaren die daarop volgden organiseerde we een aantal expedities. Niet allemaal waren een succes. Er waren toen een stuk of 9 compagnien.

In 1602 werd besloten dat alle compagnien samen moesten voegen. In maart werd de VOC opgericht en in Juni vertrokken de eerste schepen naar Azi. De handel ging goed en Nederland werd steeds rijker.Doordat er steeds meer Engels en Franse concurrentie was ging de VOC achteruit. Dit gebeurde gedurende de 18e eeuw. Er waren sterke oorlogsvloten nodig om de heerschappij in stand te houden en te kunnen uitbreiden. Een andere reden dat de VOC achteruit ging komt doordat:

  • -allereerst de intra-Aziatische handel minder winst opbracht
  • -ten tweede ging de handel van dure luxegoederen over in goedkopere massagoederen
  • -corruptie ? zorgde voor de ondergang van de VOC.

De 17de eeuw was een periode van welvaart. Amsterdam werd de belangrijkste handelsstad. Maar niet alleen op gebied van handel vond een ontwikkeling plaats. Ook bloeide de kunst en de wetenschap heel erg op. Een paar bekende namen uit de wetenschap zijn:

  • Hugo de Groot, geleerde op het gebied van het internationaal recht.
  • Constantijn Huygens, ontdekker van onder andere de ringen van de planeet Saturnus.

Een paar bekende schilders zijn:

  • Rembrandt van Rijn, kunstenaar van onder andere De Nachtwacht. Hij Leefde van 1606 tot 1669.
  • Jan Steen, kunstenaar van onder andere Burgemeester van Delft en zijn dochter. Hij leefde van 1625 tot 1679.