Informatie over zeilen

25 januari 2018

Zeilen wordt al duizenden jaren gedaan. Natuurlijk is dit door de jaren wat veranderd maar in basis natuurlijk niet, het voortbewegen door middel van wind is een onveranderbaar gegeven. Hoewel techniek enorm voortgeschreden is in de laatste 30 jaar. Met name op het gebied van materialen in rompen, tuigage, zeilen en apparatuur is enorm veel voortgang geboekt.

Dat uit zich in lichtere en snellere boten en kostenbesparingen over de hele linie. Nieuwe zeilboten zijn een stuk bereikbaarder geworden in de laatste jaren mede natuurlijk door de crisis. Waar een nieuwe 32 voeter toch een tijd lang tegen de ton gekost heeft heeft een werf als Bavaria (met vele voor- en tegenstanders) de grens voor schepen van die lengte verlegd naar een 70.000 euro.

Dit heeft natuurlijk een positief effect op de bereikbaarheid van de hobby of sport. Daarnaast is de wereldwijde aandacht voor zeilen wat groter gewordne door de aandacht die besteed is op televisie en in de andere media aan evenementen als de Volvo Ocean Race of de America’s cup.