Mastworp

22 februari 2018

Een mastworp is een eenvoudige knoop waarmee een lijn snel en vast om een rondhout of metal gelegd kan worden. Toepassingen hiervoor zijn bijvoorbeeld het vastleggen aan een meerpaal of het aan de mast of giek bevestigen van een lijn.

Knopen als de mastworp zijn niet alleen bij het zeilen praktisch, maar kunnen ook bij andere sporten als surfen (vroeger werden met een mastworp de mast en giek ermee aan elkaar verbonden) van pas komen.

De mastworp is simpel, doeltreffend en goed te onthouden en mag in de knopenkennis van een zeiler niet ontbreken. Als is het maar om een keer aan een andere zeiler uit te leggen hoe het moet want er is nog veel gebrek aan pratische kennis over knopen zoals de mastworp op het water.