Schoolzwemmen

4 maart 2018

Leren zwemmen onder schooltijd: schoolzwemmen. In een waterrijk land als Nederland is het belangrijk dat de inwoners, voor hun eigen veiligheid, kunnen zwemmen. Schoolzwemmen werd geïntroduceerd om kinderen op jonge leeftijd al te leren zwemmen. Schoolzwemmen wordt onder lestijd gegeven.

Geschiedenis

Ontstaan

In de jaren 70 kwam het idee naar voren dat alle kinderen onder de 12 moesten kunnen zwemmen. Om dit het eenvoudigst en gemakkelijkst te bereiken werd het idee schoolzwemmen bedacht. Schoolzwemmen bestond daarvoor waarschijnlijk ook al, maar niet op grote schaal.

Schoolzwemmen werd dus gekozen omdat daarmee bijna ieder kind onder de 12 bereikt zou worden. Het was toen nog een onderdeel van de gymles, de meeste klassen kregen 1 uur per week zwemles. De leeftijd waarop ze zwemles kregen toen verschilden per gemeente, maar meestal lag de leeftijd rond de 8 jaar.

Later

Met de jaren veranderde de gedachte leeftijd waarop kinderen moesten kunnen zwemmen. De leeftijd werd steeds jonger. De geaccepteerde leeftijd nu ligt zelfs rond de 5 jaar. Veel kinderen kunnen nu dus al zwemmen als ze in groep 3/4 komen.

Financiering

Gemeentes

Scholen kunnen in principe zelf betalen voor het schoolzwemmen. Maar veel scholen hebben daar geen geld voor, daarom kunnen de meeste scholen alleen schoolzwemmen aanbieden met behulp van subsidies van de gemeente.

De laatste jaren is er steeds meer bezuinigd en veel gemeentes hebben geen geld meer voor subsidies voor schoolzwemmen. Daar komt nog bij dat veel zwembaden ook afhankelijk zijn van gemeentesubsidies. De kosten voor het onderhouden van een zwembad lopen al jaren op door strengere regels voor onderhoud en veiligheid. Veel ruimte voor subsidies voor zwembaden en schoolzwemmen is er dus niet.

Schoolzwemmen nu

Schoolzwemmen is de laatste jaren in populariteit en gebruik gedaald. De redenen hiervoor zijn dat veel kinderen nu al kunnen zwemmen als ze in groep 3 komen, de kosten te hoog zijn en er bezuinigd moet worden.

Er zijn nog wel gemeentes waar schoolzwemmen nog in het pakket zit. De grootste gemeente die het nog subsidieert is de gemeente Rotterdam. Schoolzwemmen is daar opgenomen in de begroting voor 2011.